Projekt POWER Harcerstwo Kształci w Chorągwi Dolnośląskiej

Zapraszamy wszystkich członków Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w wieku 15-25 lat do wzięcia udziału w projekcie HARCERSTWO KSZTAŁCI.
Projekt polega na podniesieniu kompetencji społecznych przez udzielenie 10-miesięcznego wsparcia szkoleniowego i praktycznego. Uczestnicy działań podniosą swoje kompetencje społeczne poprzez szkolenia i skorelowane z nimi działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Każdy z uczestników opracuje własną indywidualną ścieżkę rozwoju pod opieką tutora i w trakcie jej realizacji zaplanuje, przeprowadzi i oceni swój własny projekt społeczny. Ukoronowaniem pracy uczestników będzie „wyczyn”, czyli działanie zespołowe na granicy osobistych możliwości. Wyczyn będzie podstawą do oceny własnej, jak i projektowej osiągniętych postępów.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie przesłanych 4 załączników (oryginały muszą trafić do chorągwi).

1.1. Formularz zgłoszeniowy

1.2. Zgoda na udział w projekcie

1.3. Oświadczenie uczestnika projektu

1.5. Test psychologiczny

Tutorzy pracujący w projekcie na rzecz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – Członkowie Dolnośląskiego Referatu Wędrowniczego: hm. Łukasz Lewandowski, hm. Katarzyna Rożek, phm. Martyna Trzaska, phm. Anna Kamzol (koordynatorka).

PS – w teście psychologicznym pamiętajcie, by być trochę krytycznym względem siebie ze względu na to, byśmy mieli nad czym z Wami pracować i mieli szansę zakwalifikowania Was w projekcie 😉

Pozdrawiam,

phm. Ania Kamzol HR

Członkini Komendy ds. programu i metodyk

Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →