Koszty

Składki
Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Koszt składki członkowskiej w naszym Hufcu to 50 zł na kwartał (200 zł rocznie)

Składkę tworzą:

część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 2 złote miesięcznie,
część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym – która miesięcznie nie przekracza 10 złotych.
Na co są wykorzystywane składki?
Z części należnej dla hufców i chorągwi:
na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.
Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?
Poprzez 1% podatku dochodowego – ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
Pozyskując sponsorów;
Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
Biorąc udział w konkursach grantowych.

Mundury
Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany.

Koszt munduru to około 350 zł (stan na luty 2024), w tym:

Koszula mundurowa 160zł
Spódnica 100zł
Spodenki 120zł
Nakrycie głowy ok. 50 zł (w zależności od rodzaju)
Akcesoria dodatkowe ok. 50 zł

 

Koszt obozu
Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

zakwaterowanie,
wyżywienie (4 posiłki dziennie),
opieka medyczna ,
koszt realizacji programu,
ubezpieczenie,
transport.
Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 1500 zł do 2500 zł.

Koszt rajdów, biwaków
Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie – polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych.

Udostępnij