HALiZ

Wszystkie aktualności dotyczące HALiZ znajdują się wkrótce.

Dokumenty archiwalne:

Bezpieczeństwo w ZHP 2018

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Zalecenie ABI dot. dokumentacji wypoczynku

wykaz kadry i innych osób uczestniczących w formie wypoczynku

Umowa wolontariacka – wzór

Rozliczenie obozu i kolonii

Przepisy HALiZ

Protokół uzgodnień

Potwierdzenie przynależności do ZHP

plan pracy – wzór

Oświadczenie – zobowiązanie do zapłaty

Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia gotówki

Meldunek o zakupie sprzętu

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Karta wzorów podpisów

Karta kwalifikacyjna wzór MEN

Instrukcja HALiZ

Dziennik zajęć wychowawcy

Udostępnij