HALiZ

Sztab HALiZ:

– phm Roman Kiełbus (preliminarz)
– hm Maria Lubryka (program)
– pwd Joanna Żurowska (kompletowanie dokumentów)

Wszystkie aktualności dotyczące HALiZ znajdują się na stronie:

https://zhp.pl/haliz/

Dokumenty:

Bezpieczeństwo w ZHP 2018

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Zalecenie ABI dot. dokumentacji wypoczynku

wykaz kadry i innych osób uczestniczących w formie wypoczynku

Umowa wolontariacka – wzór

Rozliczenie obozu i kolonii

Przepisy HALiZ

Protokół uzgodnień

Potwierdzenie przynależności do ZHP

plan pracy – wzór

Oświadczenie – zobowiązanie do zapłaty

Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia gotówki

Meldunek o zakupie sprzętu

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Karta wzorów podpisów

Karta kwalifikacyjna wzór MEN

Instrukcja HALiZ

Dziennik zajęć wychowawcy