Komisja Rewizyjna

phm. Maciej Gralak – przewodniczący

hm. Andrzej Zamecki  – zastępca przewodniczącego

phm. Jakub Wojna – członek

phm. Piotr Wieczorek – członek

pwd. Bartłomiej Ziółkowski – członek

Kontakt:
rewizyjna@wroclawpoludnie.zhp.pl

 

Uchwały Komisji:

Ze względu na spełnienie wymagań związanych z RODO, dokumenty dostępne są dla członków organizacji na platformie Sharepoint:

Uchwały Komisji Rewizyjnej Hufca Wrocław – Południe