Komenda Hufca

hm. Izabela Żurowska – Komendant
biuro@wroclawpoludnie.zhp.pl

phm. Bogusław Gil – zastępca d/s organizacyjnych
hm. Maria Lubryka – zastępca d/s pracy z kadrą
phm. Roman Kiełbus – skarbnik
phm. Gabriela Trela-Kilian  – członek komendy