Konkurs plastyczny na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotyczno – harcerskiej pt. „6 Sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich”

Szanowni Państwo!

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Poczta Harcerska nr 28 Wrocław „Szaniec” – Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego oraz Poczta Harcerska nr 159 Wrocław III „Harcownicy” – Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej zapraszają do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNO – HARCERSKIEJ PT. „6 SIERPNIA – DZIEŃ POCZT HARCERSKICH”

Konkurs kierowany jest do przedstawicieli środowisk harcerskich:
I grupa wiekowa
–zuchy – dzieci w wieku 6–10 lat,

II grupa wiekowa
–harcerki i harcerze – 10-13 lat

III grupa wiekowa
-harcerki i harcerze starsi – 13-16 lat

6 sierpnia 1944 roku na ul. Wilczej w Warszawie z inicjatywy harcmistrza, porucznika Przemysława Góreckiego ps „Kuropatwa” powstała Harcerska Poczta Polowa przemianowana później na Powstańczą Pocztę Polową. Przez 63 dni krwawych bojów w Warszawie. Najmłodsi harcerze „Zawiszacy” roznosili z narażeniem życia listy. Ludność walczącej stolicy nazywała „Zawiszaków” – „Roznosicielami nadziei”.

W dniu 19 czerwca 1992 Naczelnik ZHP harcmistrz Ryszard Pacławski rozkazem L 9/1992 ustanowił 6 sierpnia Dniem Poczt Harcerskich. Zabiegał o to ś.p. harcmistrz Tadeusz Uliński – Honorowy Naczelnik Poczt Harcerskich.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2019 roku.
Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook.
Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
6 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w Budynku Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wrocławiu. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty.

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 6 maja 2019 roku. W przypadku przesłania prac droga pocztową obowiązuje data stempla pocztowego – 06.05.2019.

W załączniku REGULAMIN KONKURSU oraz OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE

REGULAMIN KONKURSU

Zachęcamy do udziału w konkursie!


Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel.713436765

Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →