Informacja dot. HAL

Druhny i Druhowie,

skierowaliśmy pisma do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych – w województwach pomorskim, lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim. Na razie z większości nie otrzymaliśmy odpowiedzi ale postanowiliśmy, że w poniedziałek 18 maja skontaktujemy się telefonicznie z nimi i spróbujemy przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi. W załączeniu skan odpowiedzi z Dyrekcji w Szczecinie.

  • Komenda Chorągwi przygotowała też dla Was wzór pisma do Nadleśnictw (w załączniku).
  • Ponadto we współpracy z członkami dolnośląskiego zespołu ds. HAL 2020 opracowaliśmy dokument prezentujący nasze pomysły tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej (jest w opracowaniu ostatecznej formy).
  • W rozmowie w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty uzyskałam informację, że na dzień 11.05. 2020 zgłaszanie wypoczynku odbywa zgodnie z ustawą. Kuratorium nie ma na razie wytycznych z MEN zmieniających dotychczasowe zasady i procedury.

12 maja 2020 roku odbyła się zbiórka komendantów chorągwi, podczas której GK ZHP przedstawiła bieżące informacje dotyczące m.in. HAL.

GK ZHP skierowała pismo do MEN-u dotyczące organizacji Harcerskiej Akcji Letniej w 2020, w którym opisała działania podejmowane przez 7 działających w Polsce  organizacji harcerskich i skautowych. Wynikiem prac przedstawicieli tych organizacji jest opracowana propozycja zasad bezpiecznego dla  harcerzy i kadry przeprowadzenia wypoczynku letniego.

Załącznikiem do pisma są przygotowany projekt :Wytyczne dla działań harcerskich w czasie zagrożenia epidemiologicznego (dokument w załączniku).

GK ZHP w konsultacji z innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi opracowała też dokumenty wskazujące propozycje zmian ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481, 1818 i 2197) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) wraz z uzasadnieniem. GK ZHP czeka na odpowiedź w tej sprawie.

Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi dla działań harcerskich w czasie zagrożenia epidemiologicznego i przesłanie uwag na adres dolnoslaska@zhp.pl lub arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl

hm. Dorota Kołakowska

Komendant Chorągwi Dolnośląskiej  ZHP

Pismo do Lasów Państowych Hufce

RDLP w Szczecinie odpowiedź na pismo od KCh Dolnośląskiej

Wytyczne dla działań harcerskich w czasie zagrożenia epidemicznego

Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →