Zjazd Hufca

Podaję do wiadomości, że zgodnie z §50 ust.1.pkt.1 i ust.2 Statutu ZHP oraz uchwałą nr 25/X/2018 z dnia 17.04.2018 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląski ZHP w poszczególnych  Hufcach, Komenda Hufca podjęła uchwałę w dniu 7.05.2018 roku w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Wrocław Południe na dzień 24.09.2018 o godz. 18:00 w siedzibie Hufca w celu wyboru delegatów na XI Zjazd Chorągwi.

Na podstawie punktu 11 uchwały r.7/ XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18.03.2018 roku – ordynacja wyborcza ZHP ogłaszam listę uczestników z czynnym prawem wyborczym

Bogusław Gil – zastępca komendanta

phm. Maciej Gralak – instruktor ds. promocji i wizerunku

phm. Roman Kiełbus – drużynowy

pwd. Zbigniew Kozicki – drużynowy

pwd. Seweryna Kuczyńska – Drużynowa

pwd. Iwona Lubryka – drużynowa

Maria Lubryka – drużynowa

Irena Łuczak -Przewodnicząca KSI Hufca

Krzysztof Majer – sekretarz KSI Hufca

Teresa Maziarz-Machay – przewodnicząca kręgu seniorów

phm. Michał Mitkowski – drużynowy

pwd. Monika Rzewnicka – drużynowa

Anna Stępniewska – drużynowa

Anna Stróż – drużynowa

Sam. Gabriela Szostkowska – drużynowa

Phm. Gabriela Trela-Kilian – Komendant szczepu

Sam. Aleksandra Węgrzyn – drużynowa

Pwd. Jakub Wojna – przewodniczący kręgu instruktorskiego

Ćw. Bartłomiej Ziółkowski – Drużynowy

Hm. Andrzej Zamecki – sekretarz KRH

Bożena Zakrawacz – drużynowa

Izabela Żurowska – komendant Hufca

pwd. Joanna Żurowska – drużynowa.

Na podstawie punktu 12 uchwały nr.7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18.03.2018 roku ordynacja wyborcza ZHP, informuje, że wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego Komendanta Hufca, tak by ich rozpatrzenie było możliwe przed terminem zjazdu.

Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP lub jego pełnomocnik powołany zgodnie z punktem drugim cytowanej wyżej Ordynacji Wyborczej ZHP.

Rozkaz L2/2018

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *