Wytyczne dla instruktorów w sprawie zagrożenia epidemiologicznego

Druhny i Druhowie,
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z zagrożeniem Koronawirusem, w naszej Chorągwi powinny zostać wdrożone dodatkowe procedury. Wdrożenie tych procedur ma na celu zachowanie ciągłości działania naszych struktur organizacyjnych. Dostosowanie się do procedury ma również na celu zachowanie bezpieczeństwa życia i zdrowia członków naszej organizacji. Istotnym elementem procedury jest komunikacja. Komunikacja ta musi być prowadzona rzetelnie od poziomu drużynowego, aż do poziomu Chorągwi. Im więcej informacji mamy na temat tego, czy jednostki stosują się do Waszych wytycznych, tym mniejsze ryzyko na rozprzestrzenianie się wirusa.
Na chwilę obecną bardzo ważnym zadaniem naszej organizacji  jest dbanie o to, by przekazywać w obieg rzetelne informacje, w szczególności Informacje wydawane przez GIS oraz GK ZHP. Zwracajmy uwagę naszym instruktorom i harcerzom na publikowane treści na facebooku (nie publikujemy fake newsów), stosujemy się do próśb związanych z pozostawaniem w domach i omijaniem miejsc, w których gromadzą się tłumy.
Komenda Chorągwi zaleca przejście Komend Hufców/pracowników biur na tryb pracy zdalnej z pewnymi zastrzeżeniami:
1) Nie może to spowodować opóźnień w terminach rozliczeń miesięcznych składanych do Komendy Chorągwi.
2) Nie może to spowodować opóźnień w terminach składanych sprawozdań/rozliczeń do urzędów, podmiotów które udzieliły dofinansowania zadań.
3) Nie powinno to spowodować braku kontaktu z kadrą instruktorską i harcerską, a w szczególności z rodzicami.
W załączniku przesyłam Kodeks Dobrych Praktyk Drużynowego, oraz Procedurę do wdrożenia w związku z sytuacją związaną z COVID-19.
Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru niniejszej wiadomości, oraz informację o wdrożeniu procedury w waszym hufcu. Procedura ma być wdrożona w trybie pilnym!!! Pragnę również podkreślić, że proces raportowania(mail), każdego dnia jest obligatoryjny. Jeżeli nic się nie zadziało to i tak należy przesłać taką informację do Komendy Chorągwi.
Czuwaj!!!
hm. Arkadiusz Rudolf
Z-ca Komendanta Chorągwi
ds. Organizacyjnych i wsparcia hufców
Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →