Wiadomość od hm. Justyny Sikorskiej – Zastępczyni Naczelniczki ZHP

Druhny i Druhowie,

Po tragedii, która wydarzyła się w escape room w Koszalinie obiecaliśmy, że przygotujemy podstawowe wytyczne dotyczące warunków, które musi spełniać pomieszczenie (np. harcówka) zanim wprowadzimy do niego dzieci. Zespół ds. bezpieczeństwa długo pracował nad materiałem tak żeby był on maksymalnie prosty i zrozumiały. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie nie są łatwe i nie jest łatwe przeniesienie ich na coś krótkiego i zrozumiałego.

Lista wytycznych dla harcówek do konsultacji była wysłana do Was i dziękuję Michałowi Łesykowi za wniesienie sugestii i wątpliwości. Staraliśmy się je uwzględnić i dokument uprościć, niestety nie zawsze było to możliwe. W ramach pilotażu daliśmy te wytyczne drużynowym w trakcie kursu przewodnikowskiego (około 2 tygodnie temu). Nie wnieśli oni większych zastrzeżeń i potwierdzili, że tekst jest dla nich zrozumiały.

Dziękuje (na Wasze ręce również bo to Wasi instruktorzy nad tym pracowali) Zespołowi ds. Bezpieczeństwa w ZHP za opracowanie wytycznych w szczególności hm. Wojciechowi Cabajowi (specjalista ds. bhp, strażak OSP), hm. Markowi Klimowskiemu (specjalista ds. bhp), hm. Bartłomiejowi Jakóbczakowi (strażak PSP). Dziękuję hm. Magdalenie Kołodziejskiej i hm. Jakubowi Knobelsdorf za współpracę przy konsultacji tego materiału.

W przypadku dalszych wątpliwości co do stosowania wytycznych proszę o kontakt z szefem Zespołu ds. Bezpieczeństwa w ZHP hm. Wojciechem Cabajem.

Z poważaniem,

hm. JUSTYNA SIKORSKA

Zastępczyni Naczelniczki ZHP

Lista dla harcówek – ostateczna

Wytyczne dla komend – wersja ostateczna

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →