Turniej Grunwaldzki

W dniach 31.11.- 1.12.2019 cztery drużyny ze Szczepu Nieprzetartego Szlaku NIEZŁOMNI
41 DH NS „ Jurta”
43 DH NS „ Traperzy”
44 DH NS „ Łaziki”
80 DH NS „Piechurzy”
zakończyły I etap zdobywania Tytułu Drużyn Grunwaldzkich. Etap ten obejmował cykl zbiórek poświęconych wiedzy historycznej z okresu zwycięstwa Rycerzy Polsko – Litewskich nad Zakonem Krzyżackim. Harcerki i harcerze przygotowywali stroje z tego okresu, w których wystąpili w trakcie turnieju. Był bieg patrolowy podsumowujący zdobytą wiedzę na zbiórkach oraz odbył się Turniej Rycerski. Rycerzom towarzyszyły Damy Dworu. Oczywiście zwycięstwo przypadło rycerzom Polsko-Litewskim. Na zakończenie odbył się Bal u Księżnej. Składamy ogromne podziękowanie dh. Komendantowi Hufca Jawor hm. Michałowi Czarneckiemu, który wyraził zgodę na udostępnienie Domu Harcerza w Jaworze, dh. Hm. Marii Mycan, która wspomagała nas przez całe imprezę dobra radą oraz „ duchem Nieprzetartego Szlaku”. Dziękujemy tez dyr. Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych z Jawora Panu Krzysztofowi Kowalczykowi z Jawora za udostępnienie noclegu. Warunki panujące w Schronisku w Jaworze można uznać za hotel pięciogwiazdkowy. Dziękujemy.

Zdjęcie nadesłała dh. Gabriela Trela-Kilian

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →