Składki członkowskie 2021

W 2021 roku zmienia się system naliczania i odprowadzania składek członkowskich. Na podstawie Uchwały nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP – Członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:
• do 20 stycznia za I kwartał,
• do 20 kwietnia za II kwartał,
• do 20 lipca za III kwartał,
• do 20 października za IV kwartał.
Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.
Członkowie ZHP opłacają składkę na wskazany przez szefa jednostki rachunek bankowy należący do ZHP.

Pamiętajmy, że nieopłacenie składek w terminie będzie miało swoją konsekwencje związaną z utratą członkostwa i przywilejami z tym związanymi

Udostępnij

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →