OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE DLA FORM PRACY HARCERSKIEJ

 

Zgodnie z naszymi dotychczasowymi ustaleniami nie wprowadzamy w wytycznych obostrzeń dalej idących niż te które wynikają z prawa powszechnie obowiązującego. Kierujemy jednak do jednostek rekomendacje związaną z planowaniem najbliższych działań

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE DLA FORM PRACY HARCERSKIEJ

Druhny i Druhowie!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce oraz prośbą Premiera RP, aby każdy kto ma możliwość pozostał w domu i pracował zdalnie, rekomendujemy organizację wszelkich form pracy harcerskiej, w szczególności zbiórek gromad i drużyn, w formie on-line.

Ponadto informujemy, że w opublikowanym w piątek kolejnym rozporządzeniu Rady Ministrów nie wprowadzono żadnych zmian, które odnoszą się do działalności ZHP.

Czuwaj!

hm. JUSTYNA SIKORSKA

Zastępczyni Naczelniczki ZHP

About phm. Maciej Gralak

Administrator strony

View all posts by phm. Maciej Gralak →