Dolnośląskie Podwórka

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji świadczących usługi wsparcia rodziny dla osób uprawnionych, a nie korzystających z istniejących form.

W ramach Projektu na terenie powiatu bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, polkowickiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, wrocławskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego i we Wrocławiu powstaje 95 świetlic podwórkowych obsługiwanych przez 9 Centrów Świetlic Podwórkowych. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych co najmniej 1425 dzieci w wieku 6 -18 lat z woj. dolnośląskiego, spełniających przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 7 ust. „O pomocy społecznej”, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu uzależnień lub niewydolności wychowawczej rodziny, działając na podstawie norm ust. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stworzą dogodne warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wspierając jednocześnie więzi rodzinne uczestników projektu.

Zajęcia prowadzone w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w odformalizowanej strukturze 10-15 osobowych grup przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych, będą stanowiły istotny czynnik niwelujący negatywne skutki patologii środowiskowych.

ZASIĘG PROJEKTU

Powiat: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, zgorzelecki, złotoryjski i we Wrocławiu

Udostępnij