Rozkaz Specjalny L.S. 1/2019

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa, 18 stycznia 2019 r.

Rozkaz Specjalny L.S. 1/2019

Druhny i Druhowie,

Straciliśmy Niezawodnego Przyjaciela – Prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz został zaatakowany i zmarł w wyniku zadanych mu ran. Straciliśmy Przyjaciela, który nie tylko dostrzegał ogromny potencjał harcerstwa, ale także motywował nas do ciągłego poszukiwania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Straciliśmy sojusznika, który świetnie rozumiał idee przyświecające harcerstwu i zachęcał do tego, żebyśmy wciąż się rozwijali, abyśmy patrzyli w przyszłość i działali tak, aby była ona jak najlepsza. Straciliśmy Człowieka, dla którego ważna była otwartość na różnorodność i solidarność wśród ludzi.
Wydarzyło się zło, do którego nie powinno było dojść.

Druhny i Druhowie,

Harcerze nie mogą być jedynie biernymi obserwatorami życia. Harcerze muszą radzić sobie z trudnościami, pokonywać przeszkody, stawiać czoła wyzwaniom. Naszym celem powinno być to, aby wyeliminować jak najwięcej zła z naszego otoczenia; aby takie akty przemocy nie powtórzyły się w przyszłości.

„Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.”

Dziś, w obliczu przemocy, która przybiera rozmaite formy i z którą spotykamy się coraz częściej, ten punkt prawa harcerskiego szczególnie powinien nadawać ton naszym działaniom. Harcerstwo to szkoła życia, która musi uczyć tego, jak rozwiązywać konflikty w sposób spokojny; jak wyrażać niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając; jak budować zaufanie społeczne.
Co możemy zrobić, żeby świat wokół nas był bezpieczniejszy?

Druhny i Druhowie,

Zło i przemoc przybierają różne formy. Jedną z nich jest agresja słowna. Możemy podjąć działania, które taką agresję w naszym otoczeniu ograniczą, a nawet zupełnie wyeliminują. W Centralnym Banku Pomysłów umieściliśmy materiały, które pozwolą Wam w trakcie zbiórek zuchowych i harcerskich zająć się tematem agresji słownej. Podejmijcie stojące przed nami wyzwanie – wyeliminujmy z naszych zachowań mowę nienawiści. Miejcie odwagę nie być obojętnymi na zło i każdego dnia zmieniać świat na lepszy!

Czuwaj!
hm. Anna Nowosad

Manewry Techniczno-Obronne Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Tegoroczne Manewry Techniczno-Obronne Chorągwi Dolnośląskiej ZHP odbędą się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Fort Przygody we Wrocławiu. Zapraszamy, by 24 listopada br. swoje siły sprawdziły drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze. Na wydarzeniu nie zabraknie dobrej zabawy i sprawdzenia się w działaniu. Rezerwujcie termin i przybywajcie licznie ?
Czekamy na Wasze zgłoszenia do 23.11.2018 do godziny. 20.00

Formularz zgłoszeniowy: https://mto2018chd.zgloszenia24.pl/
Regulamin: Regulamin-MTO-2018

Działanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Obchody Święta Niepodległości

Radosna Parada z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się 11 listopada. Spotykamy się o godzinie. 9.30 przy kładce na Grobli, stamtąd udamy się pod pocztę główna aby włączyć się w miejskie obchody. Całość zakończy się o godzinie 14.30. Zachęcamy do udziału wszystkie jednostki hufca w pełnym umundurowaniu.

https://goo.gl/maps/3XU3qXFpGY12

WOŚP 2019

Rozpoczynamy rekrutację wolontariuszy na 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W terminie do 14.10.19 prosimy o deklaracje ilościowe ze środowisk chętnych do wystawienia wolontariuszy.
27 Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019 r.
Zgłoszenia wysyłamy na adres e-mail katarzyna.lenk@wp.pl podając nazwę środowiska biorącego udział, osobę kontaktową oraz ilość wolontariuszy biorących udział.
Prosimy także o informację czy środowisko chce używać do zbiórki terminali płatniczych.

Siema!
Michał Mitkowski