Regulamin Kursu

Opis:
Kurs jest przeznaczony dla wędrowników, starszyzny oraz instruktorów, i obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu obsługi sprzętu obozowego, korzystania z narzędzi oraz wykorzystania tej wiedzy podczas przygotowania i stawiania obozu. Kurs ma na celu wyrobić niezbędne oraz bezpieczne nawyki dla przyszłej kadry prowadzącej zajęcia z technik pionierskich.

Cele:
 Nauka korzystania z narzędzi pionierskich
 nauka prawidłowego korzystania z narzędzi takich jak: siekiera, nóż, piła ręczna, świder,
młotek, toporek, siekiera rozłupowa.
 Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu pionierki obozowej
 wykorzystanie narzędzi do pracy w drewnie
 budowanie podstawowych urządzeń obozowych
 zdobnictwo obozowe
 Nauka bezpiecznego posługiwania się narzędziami
 BHP stanowiskowe narzędzi pionierskich
 przygotowanie stanowiska pracy
 Nauka korzystania ze sprzętu obozowego
 rozstawianie obozu
 zasady przy przygotowaniu miejsca obozowego

Uczestnik po kursie będzie:
 znał zasady przygotowania miejsca i rozstawienia obozu.
 potrafił przygotować stanowisko oraz posługiwać się narzędziami pionierskimi
 znał podstawowe zasady budowy urządzeń obozowych i zdobnictwa
 posiadał wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z narzędzi
Kurs przeznaczony jest dla osób w wieku 16 lat i więcej.

Koszt kursu:
70zł – harcerze i instruktorzy Chorągwi Dolnośląskiej
85zł – harcerze i instruktorzy pozostałych Chorągwii
Ilość miejsc na kursie: 24 osoby ( min. 8 miejsc dla Chorągwii Dolnośląskiej)
Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie osób 16.

Komenda kursu:
phm. Jakub Wojna – komendant kursu
phm. Maciej Gralak – za. komendant kursu
phm. Michał Mitkowski – kwatermistrz
HR Grzegorz Puzio – członek komendy
HO Aleksandra Polus – biuro
HO Bartosz Konieczny – oboźny

Miejsce:
Harcerski Ośrodek Wodny „Rancho”, ul. Na Grobli 49 Wrocław

Termin:
13-15.03.2020 r.

Zgłoszenia:
Link do zgłoszeń: https://forms.gle/M4DEnZzo2Y3Pb4E98
8 miejsc na kursie jest dedykowane dla Chorągwi Dolnośląskiej, dla pozostałych Chorągwi decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz dokonanie wpłaty na kurs.

Ostateczny termin zgłoszeń: 4 marca 2020

Wpłaty:
Na konto: 16 1750 0012 0000 0000 3980 7645 , w tytule wpłaty wpisujemy „Imię i nazwisko, kurs HST”

Wyposażenie uczestnika:
Prowiant na śniadania i kolacje, śpiwór, mundur harcerski, menażka lub talerz oraz sztućce, kubek, strój do prac polowych (odzież mogąca się zabrudzić), w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo.

Organizator zapewnia:
Nocleg w budynku, dostęp do toalet, prysznica, wrzątku, obiad w sobotę, atrakcyjny program, dyplomy ukończenia kursu, sprzęt ochrony osobistej, materiały programowe.

Harmonogram:
Piątek
16.00 – 18.00 zakwaterowanie
18.00 – 19.00 kolacja
19.00 – 21.00 zajęcia integracyjne
22.00 cisza nocna
Sobota
8.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.30 I blok zajęć – „narzędzia, rodzaje, zastosowanie, BHP”
10.30-10.45 przerwa
10.45-13.00 II blok zajęć – „konstrukcje obozowe cz.1”
13.00-14.00 obiad
14.00-14.30 czas wolny
14.30-17.00 III blok zajęciowy – „konstrukcje obozowe cz.2 ”
17.00-17.15 przerwa
17.15-19.00 IV blok zajęciowy „zdobnictwo obozowe”
19.00-20.00 kolacja
20.00-21.30 event wieczorny
22.00 cisza nocna
Niedziela
8.00-9.00 śniadanie
9.00-12.00 V blok zajęciowy – przygotowanie obozu
12.00-13.00 podsumowanie kursu
13.00-14.00 sprzątanie ośrodka
14.00 Apel końcowy